minchae | gửi cậu vạt nắng cuối chân trời seoul

Giới thiệu truyện:

trên đời này, tôi chỉ thích duy nhất 2 thứ, đó là nắng seoul và park chaeyoung. một thứ bởi vì cậu, một thứ chính là cậu. Ⓒyu park jimin ft park chaeyoung bookcover by ber

Danh sách chương: