Minestrike-Adventure : After Story

Đăng bởi: GekiNawaii

Cập nhật: 07-03-2018

Tag:#gunfs#minestrike


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đơn giản là 1 cái ngoại truyện cho cái kết ss2 của Minestrike Adventure... Nếu thấy hay thì quăng lên bất cứ đâu, miễn đừng tự nhận là truyện của mình là đc :) (1 số tình tiết có thật nên.... đừng hỏi ta 😊 )

Danh sách chương: