[MinJin] "MEOW" mean "LOVE"

Giới thiệu truyện:

Park Jimin là nhân miêu... Tất nhiên không phải truyền kì cẩu huyết nhặt mèo ngoài thùng rác đâu mấy cô gái. Cẩu huyết ở đây chính là mèo Jimin xém bị đem đi thiến thì được Seokjin vô tình cứu, từ đó một lòng một dạ theo Kim Seokjin 9 kiếp còn lại. =)))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: