[MinYeon] [Mẫn Nghiên] Thanh xuân có chị, là điều tuyệt vời nhất!

Giới thiệu truyện:

"- Phác Hiếu Mẫn! Em thích chị!" "- Tôi không thích em và cũng chưa bao giờ thích em." "- Em sẽ chờ!" "- Đừng mong đợi ở tôi. Tôi không phải là loại người bệnh hoạn như vậy!" Trí Nghiên thích Hiếu Mẫn nhưng cô lại không thích nó, lại còn dập tắt niềm hi vọng của nó. Nó phải làm sao đây???

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: