Mộc Lan Thời @ [Bi Kịch Một Gia Tộc] (P2)

Đăng bởi: JangEunSeong

Cập nhật: 02-03-2018

Tag:#lýthanhduyên


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hwang So - Một tập đoàn nước tương có truyền thống 400 năm. Tục truyền lại, chỉ có con trai mới được làm người thừa kế... Truyện này mình viết tiếp dựa trên suy nghĩ.. Nếu không hay xin đừng nói nặng nề!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: