Mọi người đều nói ta nằm dưới

Giới thiệu truyện:

- Chủ công, phản xuyên -Tác giả : Dualeokhongngot ( Truyện tự viết cầu không bê đi lung tung) - Hệ liệt xuyên việt ta kiếm được lão công cường tráng Từ ngàn năm về trước xuyên qua ta, một thiếu niên mới đôi mươi xuyên qua bị già đi đi không nói. Giờ đây mọi người đều nói ta là gay, ta nói gì cũng không tin, sau đó lại ta phát hiện chủ cũ khối thân thể này không những thích đàn ông mà còn thích nằm dưới. Vậy nên bây giờ mọi người đều nói ta nằm dưới. Cho các người nói lại, ai nằm dưới? ông đây chứng minh cho các người xem Ở trên giường hút điếu thuốc nhìn nam nhân nằm bên cạnh, thấy chưa rõ ràng ông đây nằm trên. khoan đã hình như có gì đó không đúng ở đây, mình không phải là thích nữ nhân sao? Đều tại các ngươi làm nhân sinh quan của ta đổi thay

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: