mon sourire | kdn x kjh

Giới thiệu truyện:

♢ name : mon sourire ♢author : annie ♢ couple : kang daniel x kim jaehwan ♢ category : se [ cân nhắc trước khi đọc ] , nhẹ nhàng , có h . ♢ rating : 16+ [ có thể 18+ ] ♢ on - going : 3 part / 6 part " bắc thang lên hỏi ông trời hỏi xem người có thương tôi thật lòng .."

Danh sách chương: