mono | moonchild | namtae

Giới thiệu truyện:

@vicalen mono | moonchild | namtae knj x kth em à, mười bảy năm rồi, em còn nhớ không? - xin lỗi, em thực hiện lời hứa cùng anh đây, kim nam joon một phiên ngoại khác của "mono | tokyo" lowercase boylove 7-11-2018 cre ảnh : aom

Danh sách chương: