[MOSA] NGỠ LÀ CÔ GIÁO HOÁ RA LÀ VỢ

Giới thiệu truyện:

Tác giả: dutu1976 (Tử Đằng Tử) Nguồn: ngỡ cô giáo hoá ra là "Vợ" à Thể loại: lãng mạng, chút xíu ngược, sm, H, một tí học đường, cô trò Couple: Bình Tĩnh Đào và Thấu Kỳ Sa Hạ Tình trạng: tác giả chưa hoàn thành

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: