MỘT ĐỜI BÊN EM , CẢ ĐỜI YÊU EM

Giới thiệu truyện:

Tên Truyện : Một Đời Bên Em , Cả Đời Yêu Em. Thể Loại : Ngược trước sủng sau , ngược sủng đan xen , hào môn , gương vỡ lại lành. Hệ Thống Nhân Vật : Lăng Dĩ Khâm , Tô Nhược , Hàn Duật , Lăng Thái Vĩ , Lăng Hoại , Phùng Ái Khoan , Phùng Dao , Lạc Duệ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: