Một Mình.

Giới thiệu truyện:

Khi bạn ở một mình, mọi thứ không còn chỉ là nó. Truyện tự viết vào những khi một mình, không copy nếu không bạn sẽ có "hai mình".

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: