Một nửa Vampire, Satan toàn diện!

Giới thiệu truyện:

Yo! Câu chuyện này cần nhiều sự góp ý. Một Vampire với cảm xúc lẫn lộn. Và một Satan với tính cách bất cần đời... Những yếu tố khác sẽ tham gia vào để hoàn thành câu chuyện (๑•̀ㅂ •́)و ✧ 1st Story. ╰(*'︶'*)╯ Ngày đăng: 9/3/16 Nkaunraomhi a.k.a NakamuuraNkaun

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: