Một Số Cách Triệu Hồi Các Vị Thần,linh Hồn Và Creepypasta

Giới thiệu truyện:

Bìa: des by me...Đã bao giờ bạn ao ước gọi được một vị thần, một linh hồn hay một creepypasta chưa? Ok, Jen sẽ giúp các bạn! Mấy phép triệu hồi đều là đồ sưu tầm hết nên đừng bảo mị ăn cắp vì đã ghi rõ ở mô tả rồi! Còn nữa, vì sự ngu người và chán đời nên mị quyết định sẽ trực tiếp thực hiện một số phép triệu hồi nhưng vì phép nào cũng nguy hiểm và dễ chết nên nếu mị không đăng cái mới trong 2 tuần thì hãy tới nghĩa trang anh hùng tìm mị!Thế thôi, vô truyện!

Danh sách chương: