[ Mùa 1 - Tuần 3 ] Tương lai - Viễn tưởng

Đăng bởi: TeenySquad

Cập nhật: 25-02-2018

Tag:#letmewrite#tennysquad


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Khoa học chỉ cho ta thấy những lý thuyết vĩ mô, vậy sẽ như thế nào nếu ta biết cách hòa mình và tưởng tượng? Sẽ ra sao nếu ta biết cách hướng mắt nhìn xa đến tương lai bằng đôi mắt của riêng mình. "Nhờ đan xen kiến thức vào trong kết cấu một câu chuyện, khoa học viễn tưởng giúp ta lãnh hội cả cái hùng vĩ lẫn cái tinh tế của thực tại." - Bookism.com

Danh sách chương: