Mưa

Đăng bởi: lamiuiu

Cập nhật: 14-09-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Là bài thơ được viết vào chiều mưa, mang hơi lạnh thổi vào cảm xúc khiến lòng buồn nhưng nhen nhóm hi vọng vào một chồi non mới vươn lên từ đất ẩm sau một cái cây tình yêu thui chột...

Danh sách chương: