mùi tanh nồng của xác thịt chưa bao giờ hấp dẫn đến vậy.

Giới thiệu truyện:

thịt sống chắc sẽ ngon hơn. / made by xuân hy / \ copyright of the story belongs to me \

Danh sách chương: