Murderer

Đăng bởi: Louis_Douglas

Cập nhật: 20-01-2018

Tag:#cryptic


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Sát nhân - giết người hay giết mình? - Ý tưởng chợt đến khi đang nằm giường. (Cre : pinterest)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: