My Home ฅ'ω'ฅ ( Tạm Drop)

Giới thiệu truyện:

Chỉ là vẽ lại mấy bé Oc mà toii lỡ tay xóa :>, ghi lại thông tin, chỉnh sửa mấy bóe và nâng cấp nữa hự hự :> Ảnh bìa by toii..con gái toii đó :3 xink hok? ...Éc nhìn xấu vc (。•́︿•̀。)....vẽ digital chưa quen nên đừng ném đá toii.. Ném sao và cmt nhé ! Cấm xem chùa :v

Danh sách chương: