Nʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʏ́ 𝓗𝓸𝓰𝔀𝓪𝓻𝓽𝓼 𝓐𝓬𝓪𝓶𝓮𝓭𝔂

Đăng bởi: Tomato2602

Cập nhật: 07-07-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Một cuốn nhật ký theo dòng chảy thời gian, gắn với những thăng trầm và sự kiện của Học Viện Hogwarts Acamedy - Mái ấm của mọi Potterheads. Được ghi chép lại bởi Hiệu Trưởng - GS. Albus Dumbedore.

Danh sách chương: