Nam thần đa nhân cách và nữ thần mặt cmn liệt

Đăng bởi: UynLoli

Cập nhật: 10-11-2018

Tag:#bl#non-bg


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Éo có BG đâu, đừng hóng, chỉ toàn BL thôi:))), và đừng tin vào cái tên, nhắc lại, ĐỪNG TIN VÀO CÁI TÊN, nó lừa tềnh lắm

Danh sách chương: