Nam thiếu sinh hoa đào

Đăng bởi: LinhLin9

Cập nhật: 17-11-2018

Tag:#2jae#got7


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Một câu chuyện nhỏ và hơi ảo tưởng tý xíu. Tui viết từ hồi hè nhưng đã xoá và bây giờ ngồi khôi phục lại.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: