| NamJin | | H | Từ Hận Thành Yêu

Giới thiệu truyện:

Thạc Trân bị gia đình ép lấy Nam Tuấn , Nam Tuấn dù đã có bạn gái nhưng vẫn bị gia đình ép lấy Thạc Trân . Và Thạc Trân rất đau khổ khi anh chỉ xem mình là món đồ chơi tình dục cho anh mà thôi . Thể loại : Sinh tử văn , Ngược , Hường phấn , H CẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP ???

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: