namtae | scenery

Giới thiệu truyện:

"anh có biết em đang thắc mắc về câu chuyện của chúng ta, rằng phần nào là tuyệt nhất?" anh không biết đâu, để em kể cho anh nghe. _________________________________________ "nếu anh không biết, em có thể kể cho anh nghe. nhưng nếu anh không nhớ, em sẽ cùng anh tạo nên phần tuyệt nhất trong những câu chuyện mới của chúng ta." @vicalen - viscto

Danh sách chương: