Nắng ở phía trùng khơi

Giới thiệu truyện:

tất cả là cậu, và tôi trong một thế giới hoang đường Người là nắng xa xôi Nắng ở phía trùng khơi Nguyễn Trọng Đại không tồn tại ở nơi này :)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: