[Naruto đồng nhân] Hỏa khí đột kích

Giới thiệu truyện:

Hỏa khí buông xuống giới Ninja, ngươi làm đây chỉ là bình thường hỏa khí sao? Quá ngây thơ rồi. Súng lục chính là cấp thấp nhất, súng phun lửa, trái lại Tank pháo, Gatling súng máy chờ cường đại vũ khí nóng. Tia la-de pháo, lượng tử bạo đạn chờ cường đại siêu khoa học kỹ thuật! Chặn đường sân bay, nhảy dù trợ giúp, máy móc Phong Bạo chờ cao trí năng người máy! Một viên lựu đạn, cho ngươi hồn phi phách tán!

Danh sách chương: