Nếu em chỉ là Vampire lai thì sao?

Đăng bởi: Ciel-Phantomhive___

Cập nhật: 23-11-2018

Tag:#vampire#đammĩ


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đọc đi rồi biết. NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Bố m cất công soạn truyện ra giấy rồi chỉnh sửa lại trên truyện mất bao nhiêu thời gian,đừng đùa với bố,bố m sẽ chặn BẤT CỨ ĐỨA NÀO dám đùa nhây Thế thôi,đọc truyện vui vẻ # Trăng,éo thèm thân :)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: