new world

Giới thiệu truyện:

sơ lược khởi đầu : một con tàu thám hiểm vũ trụ của con người bị đưa sang thế giới khác trong chuyến đi của nó .

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: