Ngày Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Vào Thế Giới Ninja

Giới thiệu truyện:

Ngày Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Vào Thế Giới Ninja dựa trên bối cảnh Naruto bộ truyện . Đây là một câu chuyện nói về Usagi khi cô xuyên vào thế giới nhẫn giả . Sinh ra 18 tháng thì cha mẹ chết trong lúc làm nhiệm vụ , được nhận nuôi vào trại mồ côi của tộc Uchiha đầy kiêu hãnh . Usagi sẽ làm những gì khi đến thế giới này ? 15/1/2019

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: