Ngày phán xét( em thích anh rồi thích em đi! Ừ, em yêu)

Giới thiệu truyện:

1000 năm trước thế giới đứng trước cuộc chiến giữa ma tộc và thiên tộc ( nhân loại) , 5 tộc mạnh nhất đã dùng toàn bộ sức mạnh phong ấn ma tộc nhg đều vô vọng cho đến khi người anh hùng mạnh nhất 5 tộc xuất hiện anh đã dùng toàn bộ sức mạnh để phong ấn Black king nhg anh đã mất người anh yêu và người ấy đã hứa với anh là sẽ gặp lại 1000 năm sau. Vậy liệu 2 người họ có trở về bên nhau? Cô ấy có nhớ lại? Và tình cảm của anh có đủ để gợi nhớ quá khứ ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: