Nghịch Giới Song Xuyên

Giới thiệu truyện:

Thể Loại: Đam mỹ, ngôn tình, nữ xuyên thành nam, huyễn huyền. Cp chính: Diệp Tầm Uyên vs Tiêu Nhã Thuần Một người là hủ chính tông lông khỏi kiểm, một con là dân ngôn rạch ròi còi cũng ra. Hai đứa ngày đẹp trời song xuyên tới dị thế. Ra sao chắc các vị... Hiểu mà ha ^^

Danh sách chương: