Nghiền nát thế giới và trở thành một GOD Slayer

Giới thiệu truyện:

Một đứa trẻ tên là Ren có thể được xem là quý tộc nhưng lại không được công nhận là quý tộc bởi cha mẹ của mình thậm chí cái họ là Kegari cũng không đươc đặt đầy đủ là Ren Kegari. Cậu hồi lúc 12 tuổi đã mém bị cha mẹ mình bán thành nô lệ, và từng suýt bị phu nhân quý tộc cắt bỏ phần quan trọng của đời con trai , tự mắt mình thấy những người bạn bị giết ngay trước mắt, thậm chí là người mà cậu yêu cũng đã bị biến thành nô lệ để bảo vệ cậu. Cậu đã thấy " Thịt" cô gái năm xưa đang treo trước mắt... " Tất cả là do 'Thần' , ta thề sẽ đập nát cái thế giới kinh tởm và sẽ giết hết bọn thần khốn nạn! " Tham Gia Group: https://www.facebook.com/groups/NovelJapanKoreaVNChina/

Danh sách chương: