Nghiệp âm [SNH48 Team SII]

Giới thiệu truyện:

Truyện chính là cuộc đời của nhân vật Từ Tử Hiên, khi sinh ra đã mang âm mệnh. Những thứ nên thấy và không nên thấy đều thông qua mắt cô mà nhìn được. Cũng chính vì vậy đã dẫn đến mối duyên âm, giúp ma nữ dất dưỡng Trương Ngữ Cách siêu thoát...

Danh sách chương: