NGÔI NHÀ VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ (TWICE , REDVELVET, BLACKPINK, EXID)

Giới thiệu truyện:

Viết Cho Vui =)) Xàm , Nhây , Ngọt , Sến súa , Hài , Nhạt , ... Có hết Ai Không Thích Thì Đừng Có Đọc Ạ ( ̄- ̄) Son SeungWan ( Thừa Hoan ) x Bae Joohyun ( Châu Hiền ) ( Wenrene RedVelvet ) Chou Tzuyu ( Tử Du ) x Minatozaki Sana ( Sa Hạ ) ( Satzu Twice ) Park Chaeyoung ( Thái Anh ) x Lalisa Manoban ( Lệ Sa ) ( Chaelice BlackPink ) Ahn Heeyeon ( Hỷ Nghiên ) x Park JeongHwa (Chính Hoa) ( Hajung EXID )

Danh sách chương: