Ngục tù vô tận - IceDinomira

Giới thiệu truyện:

Hcao, tù túng, hơi kinh dị. truyện không dành cho những người quá trong sáng, không giới hạn độ tuổi trừ việc Kenuwy không được đọc vì bé không đủ tuổi 😡. Ok rồi. lần nữa xin nhắc lại. muốn mang truyện của mình đi đâu thì hỏi ý kiến mình nhé. Arigatou.

Danh sách chương: