Ngưng tuyển|| Bạn cùng chơi.

Đăng bởi: -__RvA__-

Cập nhật: 07-08-2018

Tag:#mềm#tuyển


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bạn là một Gamer - khi một Game Thực tế Ảo được phát hành, có vẻ rất nổi đây. Đây là một thể lệ Game khá giống SAO. Nhưng họ sẽ phải...?

Danh sách chương: