Ngừng Yêu

Đăng bởi: diepsongtuyet-eyall

Cập nhật: 23-04-2018

Tag:#nguoc#sung


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chồng cũ của cô sau 5 năm khi ly hôn anh ta lại có sở thích bám theo cô??? "Thiên Tổng, có vẻ anh rảnh quá sao?" "Không phải, tôi rất bận." "Vậy anh tới đây làm gì?" "Đòi đồ." "Tôi nợ anh cái gì?" "Đứa nhỏ." "Nó là con tôi không phải con anh." "Nhưng tinh trùng tạo ra nó là của tôi." "Một con tinh trùng thôi mà anh cũng đòi, anh đáng làm đàn ông sao?" "Tôi không là đàn ông làm sao cô có đứa nhỏ." "Cút!!!" "Vậy cô trả đồ cho tôi rồi tôi đi." "Vậy anh muốn cái gì, cái đó tôi không có." "Em."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: