Người Bảo Hộ của Vùng Núi

Giới thiệu truyện:

Cha Jack, Người Bảo Hộ của Vùng Núi, đã hi sinh khi những người ngoại tộc tấn công thành và biến Jack trở thành Người Bảo Hộ kế nhiệm. Nhưng Vùng Núi đã không ngăn cản bước chân của quân đội ngoại tộc và Jack buộc phải rời bỏ quê hương mình, rút về Kinh Thành nhờ sự trợ giúp để giành lại vùng đất. Ngoại Nhân từ Vùng Núi tiến về đồng bằng trung tâm Vương Quốc và cuộc chiến Năm Mươi Năm nổ ra. Sau cùng Vương Quốc đã chiến thắng. Đây là câu chuyện về Jack cùng gia đình trở về và tái xây dựng quê hương sau cuộc chiến.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: