người lạ | vkook text

Giới thiệu truyện:

tên ở trên, nội dung thì hãy đọc :> lower case nhé các bae ~ bìa truyện edit bởi tớ highest rank #textfic top 2 #jeikei top 2 #bwiguk top 1 #lowercase top 7 #jjk top 6 #taeguk top 4 #kth top 10 #monie

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: