[Full]Người lạ

Đăng bởi: gao_kame

Cập nhật: 09-06-2019

Tag:#giadinh#truyenngan


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Gia đình là người không quen biết!!! Truyện dựa trên một câu chuyện có thật được tưởng tượng. Trân trọng! _____________ Bắt đầu : 6/2019 Đăng: 6/2019 Hết: 6/2019 _______ [FULL] Đừng edit+copy nhoa -.- Gao.kame

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: