Người tình trí mạng- Ân Tầm

Giới thiệu truyện:

Bộ thứ hai của hệ liệt Lục Môn Tên gốc: 致命亲爱的 Tác giả: Ân Tầm Nam nữ chính: Lục Đông Thâm & Tưởng Ly Nghề nghiệp: Chiến thần chốn thương trường vs Nhà sáng chế mùi hương Dịch giả: Tô Ngọc Hà

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: