Nguyệt Cầm

Đăng bởi: ReailaBlue

Cập nhật: 25-04-2014


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ngày đầu tiên muội gặp huynh ấy, muội đã đánh đàn. Ngày đầu tiên tỷ và tỷ phu gặp nhau, muội cũng đánh đàn. Tiếng đàn ngày nào đã đưa chúng ta đến với nhau. Thì giờ đây.... Nó sẽ kết thúc tất cả. Muội quá ngốc nghếch, bướng bĩnh nên giờ phải trả giá

Danh sách chương: