Nguyệt Tộc truyện chưa kể

Đăng bởi: Diana_Assassin

Cập nhật: 30-04-2018

Tag:#lienquan#ryoma#yorn


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

dựa vào cốt truyện có sẵn của Liên Quân mobile ,nhưng tui sẽ viết thêm những gì mà nó cốt truyện không có

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: