[Nhất Diệp Chi Chu/Edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn

Đăng bởi: TrinhHThKiu

Cập nhật: 31-05-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Đang lết với tốc độ ốc sên bò Edit: Chu: Chương 1 - 33, chương 82, Chương 116 - ... (Đã rời nhóm): chương 34 - 81 Mộc Tử (đã rời nhóm): chương 84 - 115 Thiên Di ... Wiz ... Shizu Beta: Chu + Hyy + Đại Lục + Tần Chỉ Ái (chuyên trốn việc) Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: