Nhật kí của 1 fangirl

Giới thiệu truyện:

Chỉ là những cảm xúc của bản thân về thần tượng. Vui có, buồn có, cười có, khóc cũng có. Đăng lên với mong muốn chia sẻ với mọi người. Nếu ai không thích thì không nên đọc. Vậy thôi!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: