Nhật kí của trạch nữ

Đăng bởi: Donschan

Cập nhật: 05-07-2019

Tag:#dangyeulamne#truyenngan


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đúng như tên, thì đây là nhật kí của bản thân mình. Đây là cách gián tiếp giúp mọi người hiểu về mình hơn. Tất tần tật những thứ muốn biết về mình đều trong đây

Danh sách chương: