Nhật kí Hoa Oải Hương

Đăng bởi: MyungHee2112

Cập nhật: 20-10-2018

Tag:#buồn#letters#sẽ


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tiêu đề: "Nhật kí hoa oải hương" nhưng sẽ không nói nhiều về loài hoa này. Tiêu đề được đặt tên theo câu chuyện tình buồn. Vậy nên nó cũng sẽ xoay quanh những câu chuyện đẹp đẽ nhưng kết thúc bi thương. Thể loại: SE, Ngược. Tác giả: Hồng Nhung

Danh sách chương: