Nhật Kí Thường Ngày Của WSHN

Đăng bởi: WSHN2105

Cập nhật: 12-03-2018

Tag:#harry#new#soul#whisper


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Một cuốn nhật kí kể lại những ngày bình thường của WSHN ( muốn biết WSHN, mời lên pro5). Tôi muốn ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ. Vì thế, mọi ý kiến đưa ra, đều bị bác bỏ. Cách hành văn với tôi còn chưa tốt, nhưng tất cả trong đây sẽ diễn ra 99% là thực. 1% còn lại là những thứ mật thiết và tư liệu cá nhân.

Danh sách chương: