Nhật kí về Creepypasta ( thật 100% )

Giới thiệu truyện:

Nhật kí của mị khi thử mấy cách triệu hồi Creepypasta. Hầu hết là fail nhưng cũng đáng để thử lắm :))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: