Nhật Ký Của Sam

Giới thiệu truyện:

Một quyển nhật ký cũ được một trong những người anh em họ của tôi đưa cho. Những thông tin hay những mẩu truyện trong cuốn nhật ký đều được kể lại dưới ánh mắt của tác giả và dưới sự hiểu biết của mình... Lưu ý: vài ngày tháng trong quyển nhật ký sẽ không có do chúng đã bị bôi đen hết đi hoặc là đã bị xé mất. Nếu những con chữ nào đã bị bôi đen thì trong truyện sẽ được viết dưới dạng ký hiệu "#"... Tình trạng của truyện: chưa hoàn thành.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: