Nhật Ký kinh dị(my story)

Giới thiệu truyện:

chỉ đơn giản là nhật ký những gì kinh dị tui đã trải qua, hoặc là mấy câu truyện kinh dị do tui sưu tầm...... hoặc mấy thứ nhảm nhí..

Danh sách chương: